Lustrum Delfia Batavorum 2015

Een avondvullend feest voor alle Delfia-leden in theater de Veste, bijzondere lezingen over thema’s uit de Canon van Delft - bekeken vanuit het verleden én het heden, als ook historische en natuurtours door de stad per voet en per boot.
Dit is slechts een kleine greep uit de vele speciale activiteiten die in het kader van het lustrumjaar 2015 worden georganiseerd. Want ons 80-jarig lustrum zal niet ongemerkt voorbij gaan! Niet aan onze leden, niet aan andere historisch geïnteresseerden, maar ook niet aan leerlingen van de basis- en middelscholen van Delft. Want voor hen zijn in samenwerking met De VAK twee programma’s gemaakt onder de noemer Delft Talent.

Delft Talent

Meer dan 1000 Delftse leerlingen vanaf de leeftijd van 9 jaar gaan in 2015 in workshops, getiteld ‘Vensters van de geschiedenis: het blauw van Vermeer en het wit van Schoonhoven’, creatief aan de slag. De mooiste resultaten zullen worden tentoongesteld in het najaar. In de loop van 2015 zullen we een beroep op u doen om hierbij te komen helpen en te komen kijken.

Het tweede programma omvat speciaal ontworpen rondleidingen door een stadsdeel, aan de hand van de Canon van Delft.

Delft Talent is mogelijk geworden door de subsidie die het Rabobank Coöperatiefonds aan Delfia Batavorum toekende en dankzij de samenwerking met De VAK.

Vrijwilligers gezocht voor rondleidingen

Delft Talent is een speciaal programma voor het basis- en voorgezet onderwijs in Delft, in het kader van het 80-jarige lustrum van Delfia Batavorum. Onderdeel daarvan zijn speciale rondleidingen aan leerlingen vanaf 9 jaar. Die rondleidingen worden bedacht en uitgewerkt door Delfia en De VAK, en we hebben u nodig om ze te geven! Elke schoolgroep heeft twee of drie rondleiders nodig, die op enthousiaste en aansprekende wijze over gebouwen en mensen uit de Delftse geschiedenis kan vertellen. Hoeveel schoolgroepen er mee gaan doen is nog niet bekend, maar we hopen natuurlijk op een grote respons.

Naast de 'Delft Talent'-rondleidingen wil Delfia in 2015 rondleidingen aanbieden voor zowel leden als andere geïnteresseerden, waarbij gedacht wordt aan speciale familietours en een rondgang door Delft per boot in de zomer van 2015.

Al met al kunnen we dus veel rondleiders gebruiken, die op vrijwillige basis enkele rondleidingen in de zomer en/of het najaar van 2015 kunnen geven. Als voorbereiding op de scholenrondleidingen bieden we u een verteltraining aan, georganiseerd door en bij De VAK.

Spreekt het rondleiden u aan, vindt u het leuk om uw enthousiasme over de Delftse geschiedenis uit te dragen en houdt u wel van een flinke wandeling? Dan is dit echt wat voor u!
U kunt zich aanmelden bij Irene Jacobs, voorzitter van de lustrumcommissie, via ibjacobs@planet.nl

Lustrumprogramma

In april 2015 wordt het volledige lustrumprogramma bekend en zal het te lezen zijn via de website en in een programmaboekje.