Bolwerk wordt ludiek parkje

De Commissie Behoud Stadsschoon heeft zijn aandacht ook gericht op het toekomstige Bolwerk.
Het lag in het verleden net buiten de Waterslootse Poort, bij de Buitenwatersloot, als driehoekig bastion, onderdeel van de stadsverdediging. Het moet op die plek terugkomen als de spoortunnel straks klaar is. Alleen de vorm wordt een beetje anders. De 17de- eeuwse situatie is te zien op de Kaart Figuratief 1675-1678.
De Spaanse stedenbouwkundige Joan Busquets, aan wie advies is gevraagd voor de nieuwe inrichting van de Spoorzone, heeft voor het nieuwe Bolwerk een modern ingerichte heuvel bedacht. Daarbij moet dan ook een breed doorgaand fiets- en voetpad komen, dat overigens niet aansluit op de Binnenwatersloot, maar begint bij de westgevel van de vroegere Delfia-bioscoop, dus naast de Binnenwatersloot. Het gaat dan over het Bolwerk, kruist de toekomstige Spoorsingel /Coenderstraat, om bij de niet befietsbare westzijde van de Buitenwatersloot uit te komen.
Met historische componenten is geen rekening gehouden. Daarover maakt de Commissie Behoud Stadsschoon zich ongerust. De ligging van de bruggen op het nieuwe Bolwerk wordt heel anders. CBS zou het liefst een meer op de historie gebaseerde ligging van het pad en de bruggen zien, bij voorkeur met een ophaalbrug over de vaarroute Westsingelgracht-Buitenwatersloot.
Het brede fiets- en voetpad is volgens CBS niet alleen buitengewoon onpraktisch, maar ook lelijk.
Het planten van bomen op het Bolwerk op een aarden wal is, om het historische verdedigingskarakter van het bastion te benadrukken, volgens CBS een interessante optie. Een herinnering aan de Waterslootse Poort kan in de vorm van een kunstwerk worden aangegeven. De ijzeren korf, die in vroeger eeuwen op het Bolwerk stond en waarin een houtvuur werd gestookt, zou terug kunnen komen.

De Commissie Behoud Stadsschoon heeft deze aanbevelingen per brief aan het College van Burgemeester en Wethouders kenbaar gemaakt. Ook de leden van de gemeenteraad zijn op de hoogte gebracht. Het wachten is nu op de reactie van de gemeente!

► De commissie heeft op 9 juni 2011 een brief geschreven over het Nieuwe Bolwerk dat uit zijn as verrijst als straks de spoortunnel klaar is. ⇒ Lees hier de brief.


Bolwerk, Kaart figuratief


Voorstel Busquet voor Bolwerk