Advies over de drie stedenbouwkundige planvoorstellen voor de Spoorzone

Met publicaties, een tentoonstelling in Delft Bouwt en een publiekspresentatie in theater De Veste voor alle geïnteresseerde Delftenaren heeft het College van Burgemeester en Wethouders alle burgers van de stad nadrukkelijk opgeroepen hun mening over de drie gepresenteerde plannen te geven.


Plan Palmbout

Plan DOK

Plan West 8

De Commissie Behoud Stadsschoon heeft het College van Burgemeester en Wethouders op 21 december 2012 een advies gestuurd ten behoeve van de keuze die binnenkort moet worden gemaakt uit de drie stedenbouwkundige planvoorstellen voor de Spoorzone.
De Commissie Behoud Stadsschoon richt zich met haar werkzaamheden met name op de Beschermde Stadsgezichten in Delft. Zij kijkt daarbij ook naar de invloed van ontwikkelingen in de aangrenzende gebieden op die Beschermde Stadsgezichten.
De Commissie heeft de drie planvoorstellen voor de Spoorzone dan ook met name bestudeerd vanuit het  historisch perspectief van de Binnenstad van Delft en haar advies (voor plan Palmbout) daarop gebaseerd.