Moerascipressen langs de gracht

De Commissie Behoud Stadsschoon (CBS) van onze vereniging maakt zich zorgen over de veranderingen in het grachtenprofiel van de Vlamingstraat en het Rietveld. Na het gedeeltelijk vernieuwen van kademuren zijn daar - als grachtenboom -  geen elzen teruggeplant maar moerascipressen. Langs een groot deel staan nog steeds elzen. Meer naar het oosten zijn de nieuwe bomen verschenen. Het zijn naaldbomen. Ze zien er een beetje uit als een kerstboom. Een totaal andere vorm dan we aan grachten gewend zijn.  De Commissie heeft daarover een brief geschreven aan het College van Burgemeester en Wethouders, met de vraag of het stadsbestuur de verandering wil terugdraaien. Ook stadsbouwmeester Wytze Patijn is op de hoogte gebracht van deze onverantwoorde veranderingen in het stadsbeeld.
Tot grote vreugde van CBS is heer Patijn het met ons eens. Hij heeft B&W geadviseerd de nieuwe bomen te vervangen. Patijn: “Bomen zijn minstens zo belangrijk in het beschermde stadsgezicht als huizen en monumenten”. Het College van B&W heeft daarna aan CBS gevraagd suggesties te doen voor een andere boomsoort dan de moerascipres.

 


Moerascipres aan de Vlamingstraat
 


⇒ Terug naar Commissie Behoud Stadsschoon