Nieuwe Kapelsbrug tast  'Gezicht op Delft' aan

Delfia Batavorum heeft bezwaar gemaakt tegen een nieuwe platte Kapelsbrug in de route van de nieuw aan te leggen tramlijn 19. Plat, dat kan niet, vindt de Commissie Behoud Stadsschoon. Delft heeft in de oude stad alleen maar bruggen met bogen. Op de Kaart Figuratief (omstreeks 1675) is op deze plek ook al een gemetselde brug te zien, met een boog, net als op het schilderij Gezicht op Delft van Vermeer.

De Kapelsbrug ligt al eeuwen over de uitloop van de Oude Delft en Koornmarkt over de Schie. Het huidige exemplaar dateert uit de jaren zestig en is volgens het gemeentebestuur te zwak voor een tram. Een nieuwe brug zou nodig zijn. Delfia Batavorum is van mening dat een eigentijdse platte brug met een rechthoekige onderdoorgang het stadsbeeld aantast. En dan uitgerekend het beeld waarmee Delft zijn bekendheid verwierf als de stad van Vermeer, zo aantrekkelijk voor de toerist. Nog wonderlijker, als je bedenkt dat het gemeentebestuur in zijn beleidsnota ´Visie Openbare Ruimte´ zelf de binnenstad en de Schieoevers, waar Vermeer zijn wereldberoemde schilderij maakte, als de belangrijkste cultuurhistorische dragers van Delft noemt. Nieuwe bruggen en aan te passen bruggen moeten beeldbepalend zijn, zo stelt de nota.

Hoewel de brug volgens een vertegenwoordiger van stadsgewest Haaglanden niet hoeft te worden aangepast, zet de gemeente zijn plannen, die niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, toch door. De Commissie Behoud Stadsschoon betreurt het dat het gemeentebestuur van kennisstad Delft niet in staat is om met moderne technieken, waarmee de bestaande brug kan worden versterkt, het historisch erfgoed te koesteren.

Inmiddels vordert de bouw van de nieuwe brug gestaag.

 

Bezwaar van de Commissie aan B&W d.d. 15 maart 2010.
► Op de website van de Gemeente Delft kunt u zien hoe de nieuwe brug er uit gaat zien.
Afbeeldingen van de Kapelsbrug vroeger en nu....
 


Laatste update 18 januari 2012

⇒ Terug naar Commissie Behoud Stadsschoon