Actieplan Duurzame monumenten voor een duurzaam Delft

De gemeente Delft heeft met een aantal Europese steden kennisuitwisseling over Duurzame Monumenten. Ook Delfia Batavorum is daarbij betrokken, Bedreigingen van dit moment zijn de crisis en de leegstand, die hergebruik en transformatie van leegstaand erfgoed in de weg staan.

De gemeente Delft wil daarom in gesprek over de vraag hoe de herbestemming van gebouwd erfgoed kan worden gestimuleerd. Onze voorzitter, Joris van Bergen, en een aantal leden van de Commissie Behoud Stadsschoon deden mee aan de kennisuitwisseling. Dit heeft geleid tot het ‘Actieplan Duurzame Monumenten voor een duurzaam Delft’, dat op 10 mei jl. door wethouder Milène Junius en andere partijen is ondertekend. Medeondertekenaars zijn behalve Delfia Batavorum, de TU Delft, het Erfgoedhuis Zuid-Holland en de Stichting de Witte Roos.

Lees meer:

► 2012-05-14 - Actieplan Duurzame monumenten voor een duurzaam Delft (pdf)

Deelnemers aan de meeting:

 


Laatste wijziging: 13 juni 2012