Kunstobject en 'parasol' op Doelenplein

De Commissie Behoud Stadsschoon heeft onlangs een zienswijze ingediend om te voorkomen dat een enorm groot kunstobject in de vorm van een keramische schemerlamp op het kleine intieme Doelenplein zal worden geplaatst. Dit interessante object zou volgens de commissie beter tot zijn recht komen bij de bibliotheek en het theater op het Vesteplein.

Maar er dreigt nog meer voor het Doelenplein, namelijk de plaatsing van een grote overkapping boven het terras van een restaurant aan dit pleintje.

Er werd een vergunning aangevraagd voor een “verwijderbare parasol”, en pas in een laat stadium merkte de Commissie Behoud Stadsschoon dat het in feite gaat om een permanent afdak met een afmeting van negen bij zeven meter. Ook daarvan vinden wij dat de kwaliteit van de openbare ruimte in het gedrang komt. Daarom heeft de commissie tegen de verleende vergunning voor dit plan ten slotte toch een bezwaar ingediend.

►2012-06-21 - Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een “verwijderbare parasol” bij Doelenplein 2 (pdf).

►2012-04-23 - Zienswijze ivm aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsing kunstobject op Doelenplein (pdf).

Verschil tussen een zienswijze en een bezwaar:
Bij een vergunningaanvraag kan een zienswijze worden ingestuurd. Bij een vergunningverlening kan alleen nog formeel “bezwaar” gemaakt worden. Eigenlijk moet eerst een zienswijze zijn ingestuurd, om later een bezwaar te kunnen maken.


Doelenplein met erin geprojecteerd de grote schemerlamp, die de gemeente wil plaatsen. (Foto vergunningaanvrager)


Doelenplein met het afdak, waarvoor een restaurant vergunning heeft gevraagd. (Foto vergunningaanvrager)


Doelenplein in alle rust en intimiteit. (Foto Wikipedia)