Vereniging

De historische vereniging Delfia Batavorum wil mensen enthousiast maken voor de stad Delft. De vereniging is in 1935 opgericht met de bedoeling de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Delft en omgeving te bevorderen. Dit gebeurt door het organiseren van diverse activiteiten, zoals excursies en lezingen, en de publicatie van een jaarboek.  Daarnaast stelt Delfia Batavorum diverse prijzen beschikbaar aan mensen en/of organisaties die zich inzetten voor het Delftse culturele erfgoed.
Incidenteel doet de vereniging een bescheiden donatie voor de totstandkoming van Delftse projecten die aansluiten bij de doelstelling van Delfia Batavorum. De vereniging werkt op projectbasis samen met het Delftse onderwijs en Erfgoed Delft e.o.

Delfia Batavorum telt circa 1200 leden. Via deze website en via de Nieuwsbrief, die vier keer per jaar verschijnt, worden zij op de hoogte gehouden van de activiteiten.

Lid worden?

Als lid hebt u gratis toegang tot onze lezingen en ontvangt u het tijdschrift Delf en de Nieuwsbrief van Delfia Batavorum. Bovendien krijgt u elk jaar gratis het Delfia Batavorum Jaarboek.

  • Zie voor informatie over de kosten van het lidmaatschap, aanmelding en opzegging: Lidmaatschap.