Publicaties

 • Bibliotheek Delfia Batavorum
 • Jaarboeken
 • Nieuwsbrieven
 • Overige uitgaven Delfia Batavorum

Bibliotheek Delfia Batavorum 

De boekencollectie van Delfia Batavorum bevindt zich in de openbare bibliotheek (DOK) en is opgenomen in de bestaande Delft-collectie aldaar. Alle titels zijn terug te vinden in de DOK-catalogus, Onze boeken over Delft en omgeving, herkenbaar aan het logo van Delfia Batavorum, vindt u bij binnenkomst aan uw linkerhand. Bijzondere uitgaven bevinden zich bij Erfgoed Delft. 

Jaarboeken

Inhoudsopgaven:

Digitale versie:

Te koop:

 • Voorradig zijn de jaarboeken 1992-2011 (m.u.v. 2003: uitverkocht) ⇒ zie Boeken te koop in het rechtermenu.

Nieuwsbrieven

Als lid van Delfia Batavorum ontvangt u vier keer per jaar een Nieuwsbrief. Tot nu toe wordt deze per post verzonden. Op korte termijn willen we overstappen op elektronische verzending, u ontvangt uw nieuwsbrief dan in het vervolg via e-mail. U wordt hierover uiteraard nog geïnformeerd.
Via de volgende link kunt u de nieuwsbrieven vanaf januari 2009 bekijken:

Nieuwsbrieven

Overige uitgaven van Delfia Batavorum 

 • Burgers van Delft. G.C. Bolter, 1970
 • Multatuli in Delft. Henri A. Ett, 1972
 • De Kartuizers en hun Delftse klooster. Diverse auteurs, 1975
 • Delftse historische sprokkelingen. Grepen uit de geschiedenis van Delft en omstreken. G.C. Goudappel, 1977
 • Delftse windmolens van de 13e eeuw tot heden.  E.L. van Olst en H.W. Boekwijt, 1978
 • Medicyns, Vroedwyfs en Chirurgyns, Schets van de gezondheidszorg in Delft en beschrijving van het Theatrum Anatomicum aldaar in de 16de en 17de eeuw. H.L. Houtzager, 1979
 • De Nieuwe Kerk te Delft.  D.P. Oosterbaan, 1981
 • Het klooster Sancta Maria in Monte Sion tussen Delft en Rijswijk, 1433-1574, een vrucht van de Moderne Devotie.  B.A. Vermaseren, 1981
 • Van Leeuwenhoek herdacht. Diverse auteurs, 1982
 • De Delftse rederijkers ‘Wij rapen gheneucht’. F.C. van Boheemen en 
 • Th.C.J. van der Heijden, 1982
 • Balthazar Gerards, moordenaar en martelaar. Nanne Bosma, 1983
 • De Familie Stastok, een verhaal uit de Camera Obscura van Hildebrand, 1984
 • Facetten van Delft. Diverse auteurs, 1985
 • Pennevruchten uit Delfts historie. Diverse auteurs, 1986
 • Delft en de Oostindische Compagnie. Diverse auteurs, 1987
 • Kruit en Krijg, Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO. Diverse auteurs, 1988
 • Delft wordt modern. Bundel met negen artikelen over architectuur en stedebouw in Delft van 1850 tot 1940. Diverse auteurs, 1999