Nominaties 2013

In 2013 inventariseerde de commissie voor de Le Comteprijs 19 verfraaiingen (⇒ zie hier de inventarisatie van de 19 verfraaiingen) die in aanmerking kwamen voor nominatie voor de Le Comteprijs 2013. De commissie selecteerde uit deze inventarisatie de vijf onderstaande nominaties. Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 mei 2014 zijn is de winnaar bekend gemaakt.

⇒ De Le Comteprijs 2013 èn de door Delft op Zondag uitgeloofde Le Comte Publieksprijs 2013  gingen beiden naar Nominatie 5: Dhr. R. Tamsma: de nieuwbouw van het pand Scheepmakerij 9 met restauratie van de monumentale voorgevel.


Nominatie 1
Stichting Keramiek Promotie Delft: kunstwerk ‘De Delftse tegelmannen’, Abtswoudsepad bij de fietsbrug over de Schie

De fietsbrug over de Schie is een belangrijke schakel in de drukke fietsroute tussen de TU-wijk en de stadsdelen aan de andere kant van de spoorlijn. Sinds een aantal maanden staat bij de brugoprit aan de kant van het Abtswoudsepad het kunstwerk ‘de Delftse tegelmannen’. Initiatief daartoe is uitgegaan van de Stichting Keramiek Promotie Delft, die opdracht heeft verstrekt aan kunstenares Marijke Gemessy. Het kunstwerk maakt onderdeel uit van de Delftse keramiekroute, en is bewust op deze locatie dicht bij ‘De Porceleyne Fles’ geplaatst. Het basismaterieel van de Delftse tegelmannen is uitgegraven klei uit de spoortunnel. 1387 Delftenaren, waaronder kinderen van basisscholen hebben geholpen om de kleimassa tot een enorme voorvorm te boetseren, waarmee de kunstenares verder kon werken. Zij heeft het gegeven van de overbekende mannelijke figuurtjes op Delftsblauwe tegels vertaalt naar drie in contour aangegeven grote figuren. Deze zijn opgebouwd met als het ware stijve ‘snoeren’ van Delfts blauwe kralen.
De directe omgeving van de fietsbrug - een belangrijk kruispunt waar per dag duizenden fietsers passeren - is weinig florissant. Het is een allegaartje van oudere en nieuwere bebouwing. Gelukkig wordt deze locatie nu opgefleurd door dit vrolijke kunstwerk. De Delftse tegelmannen vormen een vrolijke noot in een omgeving, die daarvoor tot niet meer uitnodigde dan om haar zo snel mogelijk te passeren.

Genomineerde: Stichting Keramiek Promotie Delft, Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft, info@spkd.nl
Ontwerp en uitvoering: Marijke Gemessy, Westeinde 205, 2512 GZ Den Haag. www.gemessy.nl


Nominatie 2
MH WaterZaken en Gemeente Delft: kunstwerk 2 nijlpaarden, in water Bieslandse molensloot, Bieslandse kade

De Bieslandse molensloot bestaat al sinds de ontginning in de late middeleeuwen van het polderland. Nu in de stedelijke bebouwing opgenomen is het een stille waterloop, niet een plek waar iets bijzonders valt te verwachten. Sinds kort kan men echter twee enorme beesten zien drijven in het water. Het zijn twee tegen elkaar aan schurkende nijlpaarden, ontworpen door de Delftse kunstenaar Ruud Buyze, uitgevoerd in ferrocement.
Er zit meer achter - of beter gezegd onder - dit op zich al verrassende kunstwerk. Onder de beesten ligt namelijk in het water een reservoir, dat dient als slibvanger. Het is een nieuw systeem voor een duurzaam waterbeheer, ontwikkeld door het bedrijf MH WaterZaken. Als het reservoir meer en meer gevuld raakt met bezinksel worden de beesten langzaam dieper in het water getrokken. Als de bek van het nijlpaard onder water komt dan is dit het signaal dat het reservoir geleegd moet worden.
Meestal worden waterstaatkundige installaties puur technisch ‘vormgegeven’, maar hier is door de kunsttoepassing het nuttige met het aangename verenigd. De installatie is een mooie synthese van technische innovatie met artistieke verbeelding. Het gekozen motief, twee logge waterdieren waarvan de natuurlijke habitat het water is, legt een geestig verband tussen vorm en functie. Het is een bijzondere ervaring om 2 nijlpaarden te zien, verdwaald in de Bieslandse molensloot.

Genomineerde: Gemeente Delft, Ingenieursbureau, projectleider John Zegwaard, 06-53986567, jzegwaard@delft.nl
Ontwikkeling: MH WaterZaken, Molendijk 127, 3284 LH Zuid-Beijerland, info@mhwaterzaken.nl
Ontwerp: Ruud Buyze, Den Haag (alleen via LinkedIn)


Nominatie 3
Familie Smit: verbouwing en reconstructie van verdwenen bouwdeel Nieuwe Plantage 1


2007

2013

Nieuwe Plantage 1 is omstreeks 1915 gebouwd als directeursvilla. Van de mooie ligging op de hoek met het Rijn-Schiekanaal werd optimaal gebruik gemaakt: het pand kreeg aan de beide zichtzijden naar de Nieuwe Plantage en het kanaal loggia’s en balkons. De villa stond oorspronkelijk vrij, met aan de zijde van de aangrenzende rij woningen een uitbouw van twee verdiepingen. In 1968 werd het pand verbouwd voor de Van der Woudenstichting, en verbonden met de woning Nieuwe Plantage 2. De uitbouw werd vervangen door een verbindende tussenbouw van eveneens twee verdiepingen, die wel aangepast werd aan de stijl van de villa.
Het pand is recent weer terug verbouwd tot particuliere woning en gesplitst van Nieuwe Plantage 2. Het verkeerde aan de buitenzijde in een redelijke staat maar was wel aan enig onderhoud en renovatie op onderdelen toe. De nieuwe eigenaren besloten verdwenen onderdelen weer te reconstrueren en de aanbouw aan de linkerzijde weer zoveel mogelijk in haar oude afmeting en vormen te herbouwen. Bij deze herbouw zijn de oorspronkelijke details van de strekken met hoekblokken boven de vensters, en de vensterindeling met kleine ruiten in de bovenlichten gekopieerd van de bestaande. Qua gevelindeling is de uitbouw geen exacte kopie geworden van de oorspronkelijke, want voor een woonfunctie zijn er grotere vensters in geplaatst. Maar door de oude details exact over te nemen ziet ze eruit alsof ze nooit is weggeweest.

Genomineerde: Familie Smit, Nieuwe Plantage 1, 2611 XH, Delft
Ontwerp: Spatia architecten, projectarchitect Henk Middelkoop, Van Nelleweg 6060, 3044 BC, Rotterdam, bureau@spatia.nl.

Aangemeld door: Peter van Tijn, Ge Augustinus en Henk Middelkoop van Spatia architecten.


Nominatie 4
Dhr. en mevr. Korenstra-Wennink: het nieuwe kleurenschema op de gevel van Oude Delft 225


2009
 
2013

Het pand Oude Delft 225 heeft een uit ongeveer 1800 daterende gevel in eenvoudige neoklassieke vormen. Opvallend is de bijna pui-achtige structuur van de begane grond, een kader bestaand uit brede houten pilasters en een balk. Het op zich vrij kleine, smalle pand is door deze krachtige structuur toch nadrukkelijk aanwezig in de gevelwand. Maar tot voor kort onderscheidde het zich niet in de kleurstelling. De kleuren van het houtwerk waren identiek aan die van vrijwel alle andere panden in de directe omgeving, met een overmaat aan witte tinten. Dat veranderde toen de eigenaren zich als proefproject aanmeldden bij het in 2012 gestarte Stadslab ‘Kleuren van Delft’. Zij werden in contact gebracht met kleuradviseur Heide Hinterthur. Haar advies is inmiddels uitgevoerd. Er is een kleurstelling ontworpen die het pand duidelijk als ‘individu’ wil onderscheiden van zijn directe omgeving. Het gebruikelijke overwicht van de witte tinten is verdwenen. Verder zijn de onderdelen van de gevel ten opzichte van elkaar gearticuleerd door een krachtig kleurcontrast. Vooral op de begane grond tonen de deuren en de ramen met hun roedeverdeling als donkerder invullingen in het stevige kader van de pui.
Door deze haast artistieke aanpak onderscheid het pand zich meer als individu in de gevelwand. Dat doet het niet door een te groot contrast met, of een ontkenning van, zijn omgeving. De nieuwe kleuren trekken de aandacht, maar ze zijn afgestemd op de belendende panden, en aanwezig zonder visueel te overheersen.

Genomineerde: dhr. en mevr. Korenstra-Wennink, Oude Delft 225, 2611 HD Delft
Ontwerp: Heide Hinterthur, Topaz architecten, Borneolaan 513, 1019 KP Amsterdam, info@topazarchitecten.nl

Aangemeld door: Commissie Behoud Stadsschoon


Nominatie 5
Dhr. R. Tamsma: de nieuwbouw van het pand Scheepmakerij 9 met restauratie van de monumentale voorgevel

Winnaar Le Comteprijs 2013


2010

2013

De Scheepmakerij ligt langs de vroegere levensader van Delft, de Schie. Dicht bij de stad stond hier al eeuwenlang een voorstadachtige bebouwing van bedrijfspanden, bijna allemaal scheepswerven en houtopslagplaatsen, zoals de naam aanduidt. Scheepmakerij 9 past in dat historische karakter, het werd namelijk in 1910 gebouwd als houtzagerij. Het pand werd uiteindelijk onderdeel van het bedrijfscomplex van de firma Vliegenthart, en met zijn buurpand nr. 8 in gebruik als opslag. Na vertrek van het bedrijf verviel het nauwelijks onderhouden pand verder. Bij de aanwijzing tot gemeentelijk monument werd alleen de voorgevel beschermd vanwege zijn typische bedrijfsarchitectuur.
Eerdere ontwikkelpogingen van dit perceel als deel van een grotere gebiedsontwikkeling strandden. Het pand werd vervolgens aangekocht door dhr. Tamsma. Uitgangspunt voor de bouwplannen was behoud en herstel van de monumentale gevel, daarachter kon het oude casco gesloopt worden en vervangen door nieuwbouw. Die is ontworpen door architect Ron van Vliet. In de voorgevel is de later ingebroken deur rechts weer terug veranderd tot venster, en de gietijzeren bovenlichten zijn gereconstrueerd. Hoogte en dakvorm van de nieuwbouw volgen de gevelcontour. De rechter zijgevel is grotendeels blind, als een ‘wachtende’ gevel. Tussen deze zijde en het pakhuis ‘De Liefde’ ligt een smal, nu braakliggend perceel, waarop voor de toekomst nieuwbouw is voorzien.
In een tijdsbestek van enkele jaren is een aftands deel van de Scheepmakerij aanzienlijk verfraaid, ook door restauratie van ‘De Liefde’ en van het linker buurpand nr. 8. De gedaanteverandering van nr. 9 is als het ware het sluitstuk, met een geslaagde combinatie van gevelrestauratie en nieuwbouw.

Genomineerde: dhr. R. Tamsma, Scheepmakerij 9, 2628 AA Delft
Ontwerp: Ron van der Vliet rvdv architectuur, Ertskade 11, 1019 BB Amsterdam, mail@ronvandervliet.nl
Uitvoering: Eekhout bouw, Bovendijk 7, 2295 RV Kwintsheul

Aangemeld door: dhr. C.P. Venema, Plein Delftzicht 50, 2627 CA Delft, venemacp@gmail.com