Lidmaatschap

Per 1-1-2013 kost het lidmaatschap kost €26,- per jaar. Als lid hebt u gratis toegang tot onze lezingen en ontvangt u het magazine Delf en de Nieuwsbrief van Delfia Batavorum. Bovendien krijgt u elk jaar gratis het Delfia Batavorum Jaarboek. Indien een tweede persoon op hetzelfde adres lid is, bedraagt het lidmaatschap €34,- voor u beiden.

  • Juniorleden (tot 25 jaar) betalen €10,- per jaar.
  • Bent u nog geen 60 jaar en wilt u lid worden voor het leven, dan betaalt u eenmalig een bedrag van €550,-. Indien een tweede persoon op hetzelfde adres lid is, dan betaalt u samen €680,- voor het lidmaatschap.
  • Bent u 60 jaar of ouder, dan betaalt u voor een lidmaatschap voor het leven €330,-.
    Voor €90,- extra is ook een tweede persoon op hetzelfde adres lid.
  • Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Hoe wordt u lid?

U kunt zich eenvoudig aanmelden als lid via ⇒ ledenadministratie@delfia-batavorum.nl
Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met de secretaris van de vereniging, Willy Claassen-Dales.

Delfia Batavorum heeft de ANBI-status

Deze ANBI-erkenning is voor leden van Delfia Batavorum belangrijk. Als lid kunt u namelijk uw contributie aftrekken als gift voor de inkomstenbelasting, waarbij het bedrag ook nog eens met 25% verhoogd mag worden, een extra voordeel voor u.

Opzegging lidmaatschap

Als u uw lidmaatschap op wilt zeggen, geldt een opzegtermijn van tenminste 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar. Als u het lidmaatschap in de loop van een jaar opzegt blijft u toch de jaarlijkse bijdrage voor het hele jaar verschuldigd.
U meldt uw opzegging schriftelijk of via e-mail bij de secretaris.
Meer informatie over beƫindiging van het lidmaatschap kunt u nalezen in artikel 6 van de Statuten.

Adreswijziging

Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan ⇒ ledenadministratie@delfia-batavorum.nl