Algemene ledenvergadering (ALV)

 

Vergaderstukken ALV 19 mei 2015

 


Vergaderstukken ALV 20 mei 2014 (pdf):

 


Vergaderstukken ALV 16 mei 2013 (pdf):

 


Vergaderstukken ALV 15 mei 2012:

NB: Abusievelijk is in de Nieuwsbrief van april 2012, die per post is verspreid, in de agenda voor de algemene ledenvergadering niet opgenomen dat vier bestuursleden aftredend zijn (agendapunt 10).
Periodiek aftredend en herbenoembaar zijn Elke Olsder, Joris van Bergen, Wilma van Giersbergen en Dami van Doorninck. Zij stellen zich voor een derde termijn beschikbaar.

  • Financiële stukken (pdf):
  1. Toelichting financieel verslag 2011
  2. Financieel verslag 2011, waarin ook de begroting 2012
  3. Balans ultimo 2011

 


Vergaderstukken ALV 2011: