Ereleden

De vereniging kent een aantal ereleden, wier verdiensten voor de vereniging van groot belang zijn geweest.

 • mw. drs. G.D. van Walsum-Kieft (2013) ⇒ lees hier de motivatie van het bestuur
 • M. van Noort (2011)
 • drs. W.H.M. Aalbers (2006)
 • dr. H.L. Houtzager (2006)
 • ir. J.F. van Heel (2000)
 • prof. dr. J.J. van Loef (1998)
 • dr. M.A. Verschuyl (1997)
 • ir. K.J.H.W. Deen (1996) †
 • drs. A.J.H. Rozemond (1985) †
 • mw. J.M. de Wijs-Kamp (1984) †
 • G.G. Kunz (1982) †
 • A.J.J.M. van Peer (1977) †
 • C.D. Goudappel (1976) †
 • Jkvr. dr.C.H. de Jonge (1970) †
 • J. van Oel (1969) †
 • P.C. Visser (1959) †
 • mr. H.E. Phaff (1952) †
 • mr. G.E. van Walsum † en mw. J.M. van Walsum-Quispel (1951) †
 • P. Bouwmeester (1950) †