Eerder nieuws in 2015

Leegstand Delft in historisch perspectief – Atlas op tournee

U bent op 31 maart (20.00-22.00 uur) welkom op de bijeenkomst over dit onderwerp in het Prinsenkwartier. Daar is de tentoonstelling 'Atlas van 1000 jaar verstedelijking - Hoe verder?' opgesteld. Het geeft een beeld van de verstedelijking in Nederland, wanneer de steden groeiden en hoe snel dat ging in de 20ste eeuw. We weten echter, dat de stad niet altijd groeide: Delft heeft ook tijden van leegstand gekend. Ook tegenwoordig komen veel plekken in de stad vrij en krijgen een nieuwe bestemming. Denk aan de Paardenmarkt, het Armamentarium of het Prinsenkwartier. Zijn er lessen te leren uit het verleden over de aanpak van lege plekken in de stad? Meer info: http://arch-lokaal.nl/leegstand-delft-historisch-perspectief/

Lezing over Tanthofkade

De Tanthofkade tussen Den Hoorn en Abtswoude is meer dan 800 jaar oud en nog altijd in het landschap van Midden-Delfland goed herkenbaar. De kade werd aangelegd in de periode dat er nog overstromingsgevaar was vanuit het westelijke gebied dat nog niet ontgonnen was. Op donderdag 19 maart 2015 organiseert de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over de Tanthofkade.
Locatie: Parochiecentrum De Schelp, Burg. Musquetiersingel 56, 2636 GG Schipluiden. Aanvang: 20.00 uur.
Leden van Delfia Batavorum zijn van harte welkom. ⇒ Meer info, zie: http://www.historischeverenigingoud-schipluiden.nl

Gezocht afbeeldingen, foto's, film, schilderijen van breedspoor in Nederland

De eerste spoorlijnen in Nederland zijn, geïnspireerd door Brunel en zijn Great Western Railway, eveneens op breedspoor (1945 mm) aangelegd. Men dacht daarmee over de meest geavanceerde technologie te beschikken. De spoorlijnen van Amsterdam naar Rotterdam via Haarlem, Leiden en Den Haag (Oude Lijn) en van Amsterdam naar Utrecht en Arnhem (Rhijnspoorweg) werden tussen 1839 en 1847 in breedspoor aangelegd.Toen de Nederlandse spoorwegen de Duitse grens bereikten was men genoodzaakt alsnog de bestaande spoorlijnen op normaalspoor te verbouwen om doorgaand treinverkeer van Nederland naar Duitsland mogelijk te maken.In de periode tot 1866 werd het aanwezige breedspoor verbouwd tot normaalspoor.
Delfia Batavorum vraag u om eens in uw goedbewaarde documenten te zoeken naar zo'n afbeelding. U kunt uw "vondst "doorgeven aan P D van Tijn, delfia-batavorum@vantijn.nl

Bijeenkomst over historische ambachten: Pleisterwerk

Stichting “de Witte Roos” organiseert samen met Delfia Batavorum een aantal bijeenkomsten waarbij bijzondere aspecten worden belicht van het restaureren en renoveren van een oud pand. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 24 maart en heeft als thema Pleisterwerk. Locatie: “De Witte Roos”, Oude Delft 73. Kosten: € 10. Meer informatie en aanmelden: http://witteroos.nl/activiteiten/ambachten/pleisterwerk.

Boeken te koop

De boekenlijst is weer vernieuwd:  ⇒ Zie hier de nieuwe lijst.

Herstel stoepen Koornmarkt eind op weg

In een update kunt u lezen hoe het herstel van de vorig jaar gesloopte stoepen bij het voormalig hotel De Ark aan de Koornmarkt vordert. ⇒ Lees hier meer...

Filmpje lezing Anne Reitsma

Via de volgende link kunt u een impressie bekijken van de Delfia Batavorum-lezing die stadsfotograaf Anne Reitsma onlangs hield: http://www.annereitsma.nl/over-mij/presentatie-stadsfotografie.php

Bijeenkomsten over historische ambachten

Stichting “de Witte Roos” organiseert samen met Delfia Batavorum een aantal bijeenkomsten waarbij bijzondere aspecten worden belicht van het restaureren en renoveren van een oud pand.

  • Locatie: “De Witte Roos”, Oude Delft 73.
  • Data:  dinsdagavond 27 januari (Verlichting), 24 februari (Wandafwerking), 24 maart (Pleisterwerk), 28 april (Schouwen en haarden) en 26 mei (Schilderwerk).
  • Kosten: per keer € 10.
  • Meer informatie: http://witteroos.nl/activiteiten/ambachten

Lezingen 1e helft lustrumjaar 2015

Delfia Batavorum bestaat in 2015 80 jaar en viert dat onder meer met speciale lezingen in samenwerking met Delftse partners. De Literaire Salon organiseert speciaal voor dit lustrum een avond met Herman Pleij. In samenwerking met Museum Prinsenhof zet Delfia Batavorum Delft op de kaart en worden burgers uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de ‘pecha-kucha’. ⇒ Meer informatie...

Gezocht: informatie over Erwin Dolder

De redactiecommissie van het jaarboek is op zoek naar informatie over de couturier en mode-ontwerper Erwin Dolder (1928-1970). Hij vervaardigde de koningsmantel, die Juliana in 1948droeg bij haar inhuldiging als koningin. In 1949 verbleef Dolder in Delft in Villa Sonheim bij W.H. van Leeuwen, directeur van de ‘Gist’. Van augustus 1952 tot medio 1956 woonde hij permanent in Delft. Hij raakte er bevriend met de antiekhandelaren Wim en Riet van Bokhoven. Wie weet meer over zijn relatie met Van Leeuwen, zijn activiteiten in Delft, zijn verblijfadres en andere zaken? Graag doorgeven aan Wilma van Giersbergen (e-mail: w.m.j.i.vangiersbergen@planet.nl).

 

Eerder nieuws in 2014