Commissies

►Commissie Behoud Stadsschoon

Als historische vereniging kijken wij natuurlijk graag terug op de roemrijke geschiedenis van Delft. Daarmee houdt onze belangstelling echter niet op. Delfia Batavorum staat met beide benen in maatschappij. Dat betekent niet alleen terugkijken, maar vooral ook meedenken over het Delft van nu en het Delft van de toekomst. Daarom levert de vereniging via de Commissie Behoud Stadsschoon graag met gemotiveerde kritiek en constructieve ideeën een bijdrage aan de discussie over de stedelijke ontwikkelingen van de stad. Op die manier waakt de commissie over het behoud van het culturele erfgoed van Delft. De commissie bestaat uit:

 • ir. Peter Jonquière, voorzitter
 • mw. ir. Astrid Keers
 • mw. Janny van der Jagt-Toet, plv. voorzitter
 • ir. Tammo Remmerswaal
 • ir.drs. Daan de Quartel
 • mw. Els Kemper, secretaris

Nieuws van de commissie vindt u op de pagina Stadsschoon.

► Excursiecommissie

Delfia Batavorum organiseert excursies voor haar leden. Enkele malen per jaar wordt er een georganiseerd bezoek gebracht aan musea of steden die uit cultuur-historisch oogpunt interessant zijn. Stadswandelingen en rondleidingen in musea worden begeleid door deskundige gidsen. In veel gevallen vindt vervoer plaats per autobus. Soms wordt gebruikgemaakt van eigen vervoer. De Excursiecommissie bestaat uit:

 • Peter van Tijn (voorzitter/secretaris)
 • Annelies Mooij
 • Petra Steuteknuel

Voor meer informatie over het excursieprogramma, zie Excursies.

► Kascommissie

 • mevrouw E.A.M. Teerling
 • de heer M. Jonquière
 • de heer Henk Karlas

► Le Comteprijs commissie

Ieder jaar reikt Delfia Batavorum de Le Comteprijs uit voor de beste verfraaiing van het Delftse stadsbeeld. Het kan een restauratie of een verbouwing van een monument zijn, maar ook het plaatsen van een beeld of een stoephek, het aanbrengen van een muurschildering, een winkelpui, gevelsteen of gevelreclame. Bij voorkeur refereert de verfraaiing op een of andere manier aan de Delftse historie, maar dat mag zeker ook de recente historie zijn. Iets nieuws in de naoorloogse buitenwijken kan dus ook in aanmerking komen. De inzendingen worden beoordeeld door de Le Comte Commissie

 • drs. Wil Aalbers (voorzitter)
 • ir. Wim Weve (secretaris)
 • ir. Gertjan van der Harst

Meer informatie over de Le Comteprijs vindt u hier.

► Lezingencommissie

 • Margriet van Bebber

► Lustrumcommissie 2015

 • Irene Jacobs (voorzitter)

► Redactiecommissie

Ieder jaar stelt Delfia Batavorum een jaarboek samen, bestaande uit diverse historisch artikelen over Delft e.o. Dit boek wordt gratis verstrekt aan leden. De samenstelling en redactie is in handen van de Redactiecommissie, bestaande uit:

 • mw.dr. Wilma van Giersbergen (voorzitter)
 • mw.drs. Ria van der Meer (secretaris)
 • drs. Jos Hilkhuijsen
 • mw. L.C.W.J.M. ten Horn-van Nispen
 • dr. Peter van der Krogt
 • Jaap Oldenkamp (beeldredactie)

De inhoudsopgaven van de jaarboeken vanaf 2000 vindt u hier. De jaarboeken zijn te leen bij DOK.


Laatste wijziging: 16 juli 2014