Bestuur

Het bestuur van Delfia Batavorum is als volgt samengesteld:

  • ir. Joris van Bergen, voorzitter
  • drs. Irene Jacobs, vice-voorzitter
  • mr. Willy Claassen-Dales, secretaris
  • Marinus Hom, penningmeester
  • dr. Wilma van Giersbergen, namens redactiecommissie
  • Janny van der Jagt-Toet, namens Commissie Behoud Stadsschoon
  • Peter van Tijn, namens Excursiecommissie
  • Margriet van Bebber, commissaris Boeken en lezingen
  • vacature, commissaris PR en media